Instytucje publiczne i prywatne

Większość pracowników biur unika korzystania z toalety, jeśli nie jest w niej czysto. Zagwarantowanie komfortu w toalecie powinno być priorytetem w każdym biurze. Warto zastosować odpowiednie produkty do skali natężenia ruchu.

W przypadku placówek oświatowych, w szczególności szkół i przedszkoli, kluczowymi wymogami są: bezpieczeństwo, higiena i czystość danych obiektów. Nie ma nic gorszego niż zachorowania lub zatrucia dzieci ze względu na brak tych wymogów. Dlatego wiemy jak ważnym elementem jest dobór odpowiednich produktów i umiejętność z nich korzystania. Razem z Buzil, Tork i wieloma innymi producentami jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu.

Oferowane rozwiązania mogą zostać dostosowane do wymaganego standardu- zarówno pod kątem jakości produktów jak i oczekiwanych efektów.

Specjalnie dla Państwa przeprowadzimy:

– optymalizację kosztów środków czystości
– optymalizację kosztów higieny (papier, ręczniki, mydła)
– szkolenie personelu z zakresu bezpiecznego stosowania chemii profesjonalnej

oferta dla Instytucji publicznych i prywatnych

Najczęściej czytane na blogu: